Test Test Test

Koolituse tagasiside

Koolituse tagasiside:

Koolituse tagasiside

Lugupeetud kursuse lõpeteja!
Täname Teid koolitusel osalemast. Teie soovid ja arvamused on meile väga olulised.
Selleks, et tulevasi koolitusi paremini organiseerida, palume Teie arvamust kursuse sisu ja korralduse kohta. Oleme tänulikud kõikide ettepanekute ja märkuste eest.
1. Koolitus (k.a kuupäev ja koht)
Iga väite juures tuleb valida ühest viieni hinne, mis vastab Teie arvamusele.
Palume ka hinnangut täpsemalt kommenteerida küsimuse juures olevas aknas.
Hindamisskaala:
1 - Üldse ei ole nõus; 2 - Pigem ei ole nõus; 3 - Pigem nõus; 4 – Nõus; 5 - Täiesti nõus

2. Palun hinda koolituse sisu:

Koolitus vastas minu ootustele 1 2 3 4 5
Saan koolitusel õpitut rakendada oma igapäevatöös 1 2 3 4 5
Koolituse töötempo oli sobiv 123 4
Koolituse maht ja käsitletud teemade hulk oli tasakaalus 1 2 3 4
Olin koolitusel aktiivne ja avatud osaleja 1 2 3 4
Jäin koolitusega rahule 1 2 3 4

Nimeta 3 uut teadmist, mida koolituselt said:

3. Lektor käsitles teemat kompetentselt ja haaras kuulajaskonda kaasa:

Koolitaja kaasas oskuslikult osalejaid 1 2 3 4 5
Koolitaja arvestas osalejate varasemate teadmistega antud teemas 12 3 4 5
Jäin koolitajaga rahule 1 2 3 4

Lisa kommentaar

4. Teie hinnang koolituspäeva korraldusele:
Jäin rahule koolituse toimumiskohaga 1 2 3 4
Jäin rahule koolituse aega 1 2 3 4
Jäin rahule koolituse üldise korraldusega 1 2 3 4

Lisa kommentaar

5. Sooviksin koolitusi järgnevatel teemadel:

 

Aitäh Sulle!


 

Doc failis: Koolituse tagasiside,

või PDF failis: Koolituse tagasiside